Bouwmanagement

Steeds meer mensen schakelen bij grote of kleine verbouwingen c.q. projecten een projectleider in bouwmanagement in. De organisatie van een bouwproces is een tijdelijke organisatie. In relatief korte tijd worden veel kennis en kunde bij elkaar gebracht, door middel van de juiste mensen op de juiste plek met veel kennis van zaken van ieder zijn eigen vakgebied. Goedgebouwd Bouwmanagement helpt u om het bouwproces zo helder mogelijk te sturen.

Goedgebouwd Bouwmanagement adviseert u in de voorbereiding en het verloop van het project. Bovendien neemt hij of zij u de zorgen uit handen om de planning van het project binnen budget te realiseren. Goedgebouwd Bouwmanagement verzorgt ook de inkoop van materialen en het inschakelen van onderaannemers of vakmensen. Het voordeel van uw eigen bouwmanager is de focus op uw project; u bent niet afhankelijk van diverse aannemers. U heeft uw eigen specialist bij u.

Goedgebouwd Bouwmanagement realiseert het gewenste bouwwerk binnen de gestelde eisen. Zij bewaken de 3 kernfacetten: de 3 P’s: PLANNING - PRODUCT – PRIJS.

Globaal kent ons bouwmanagement het volgende traject

Voorafgaand aan het project

 • Inventarisatie wensen
 • Bepalen voorlopig ontwerp
 • Bepalen overall planning met fasen bouwproces
 • Verzorgen overheidsprocedure (vergunningsaanvraag)
 • Toetsing bouwbesluit
 • Inschatten totaal budget
 • Overleg met alle leveranciers om het geheel optimaal te laten samenwerken

Elk bouwplan vergt een unieke aanpak, afhankelijk van de situatiefactoren.

Het bouwbesluit kent 4 aspecten waarop bouwplannen door gemeenten worden beoordeeld. Dit zijn:

 • voorschriften uit het oogpunt van Veiligheid;
 • voorschriften uit het oogpunt van Gezondheid;
 • voorschriften uit het oogpunt van Bruikbaarheid;
 • voorschriften uit het oogpunt van Energiezuinigheid.

Goedgebouwd Bouwmanagement toetst bouwplannen aan bovenstaande aspecten vanuit het bouwbesluit. Aan de hand van een rapportage wordt gesignaleerd waar mogelijk onvolkomenheden in het bouwplan zijn ontstaan. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeger stadium van de voorbereiding de planvorming te sturen. Deze werkwijze garandeert efficiënte planvorming en of bijstelling.

Afhankelijk van de aard en de grote van het project zijn soms meerdere adviseurs betrokken bij de voorbereiding. Door intensieve betrokkenheid van de adviseurs te verwerven komen kennis en kunde optimaal tot hun recht. Dit vooroverleg vergt tijd, maar is cruciaal voor het eindresultaat.

Tijdens het project

 • Inkopen materieel en dienstverleners
 • Coördinatie van diverse toeleveranciers
 • Afstemmen inkoop op planning
 • Volgen van de planning

Tijdens het project is er op gezette tijden regelmatig overleg tussen bouwmanagement en opdrachtgever.

Tekenwerkzaamheden van nieuwbouwprojecten

In voorkomende gevallen stuurt Goedgebouwd Bouwmanagement één of meerdere tekenteams aan op bijvoorbeeld een architectenbureau. Tekenwerkzaamheden intern in eigen beheer uitwerken is ook mogelijk. Goedgebouwd Bouwmanagement verlangt van de betrokken partijen een hoge kwaliteit en helderheid zodat verassingen tijdens de bouw worden voorkomen.

Budget

Goedgebouwd Bouwmanagement denkt mee in het opstellen van een budget en reageert pro-actief om de financiële kant van een bouwproject zo goed mogelijk te borgen. Dit budget wordt streng bewaakt. Na een goede voorbereidingsfase spelen efficiency en besluitvaardigheid een cruciale rol. Door de combinatie van samenwerking met de realisatiepartners én de ruimte voor inbreng van die partijen te matchen, wordt uiteindelijk een bouwwerk gemaakt van gewenste kwaliteit voor de eindgebruiker.

Wanneer schakelt u Goedgebouwd Bouwmanagement in?

Wanneer het u nu ontbreekt aan tijd, aan kennis of ervaring met bijvoorbeeld ingewikkelde bouwzaken dan kan Goedgebouwd Bouwmanagement uw bouwproject tot een bevredigend eindresultaat leiden. Wij leiden u om de valkuilen heen en helpen u met het maken van doordachte keuzes. Dit bespaart u tijd, moeite en beperkt het risico op kostenoverschrijdingen. Kortom; u kiest voor de zekerheid van een bouwmanager die uw verbouwing verzorgt alsof het zijn eigen verbouwing is.

Inkoopmanagement

het compleet verzorgen van de projectgebonden inkoop gedurende het bouwproces. Het accent ligt hierbij op het contracteren van de benodigde leveranciers en onderaannemers, in overleg met het uitvoeringsteam.